Specyfika robót ziemnych

roboty ziemne

Roboty ziemne to wszelkie prace budowlane, które polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu w inne miejsce oraz nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wytycznymi, zawartymi w projekcie. Zwyczajowo prace takie prowadzi się podczas realizacji fundamentów budowli nadziemnych, instalacji podziemnych, czyli rurociągów, kabli, kształtowania terenu, na przykład przy usypywania wałów, nasypów, tworzenia sztucznych wzniesień lub dolin, podłoża pod nawierzchnie dróg, linii kolejowych, lotnisk, placów, czy też budowli podziemnych, zbiorników, tuneli, schronów. To także szereg prac, wykonywanych przy prywatnych posesjach, od kopania fundamentów po wykopy pod instalacje elektryczne, gazowe, wodne czy kanalizacyjne, prace melioracyjne, wykopy pod światłowody i linie telefoniczne, oraz wykopy pod ogrodzenia czy coraz popularniejsze prywatne oczyszczalnie ścieków. Roboty ziemne różnego typu wymagają specjalistycznego sprzętu, jak również operatora, doskonale znającego się na posługiwaniu się nim wraz z jego wszystkimi wymiennymi końcówkami.

Wykopy i nasypy

W zależności od tego, czy prace są prowadzone poniżej czy powyżej powierzchni terenu, roboty ziemne dzieli się na wykopy i nasypy. Mogą one występować jako stałe, docelowe elementy ukształtowania terenu, ale również czasowe, przeznaczone do wykonywania określonych robót budowlanych. Mają one zazwyczaj określony kształt, umożliwiający łatwe obliczenie ilości ziemi, którą należy przemieścić. Bierze się wówczas pod uwagę szerokość i długość wykopu na powierzchni, w okolicach dna wykopu oraz głębokość i nachylenie skarp (ścian bocznych) w stosunku do poziomu. W świetle obowiązującego prawa należy rozróżnić roboty ziemne i roboty budowlane, gdyż nie zawsze są to pojęcia tożsame. Planując wymienione wyżej prace warto skorzystać z oferty firm, które je wykonują, jak Brolog , działający na terenie województwa małopolskiego. Firma zapewni nie tylko właściwy sprzęt, ale również operatora każdego wypożyczonego urządzenia.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz