Rekuperacja – świeże powietrze dla Twojej rodziny

W budownictwie jednorodzinnym co do zasady spotykamy się z dwoma rodzajami wentylacji, mianowicie rzadziej spotykana obecnie wentylacja grawitacyjna (kominowa) oraz wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.  Inwestor decydujący się na budowę domu powinien już na etapie projektu zadecydować jaki rodzaj wentylacji chciałby zastosować dla swojej inwestycji. System wentylacji mechanicznej z rekuperatorem to obecnie najczęściej stosowany system wentylacji dla budownictwa jednorodzinnego.  Dzięki rekuperacji zapewniamy stały i regulowany dostęp świeżego powietrza, a także korzystamy z oszczędności na eksploatacji systemu ogrzewania budynku.

Rodzaj rekuperacji

Rodzaj zastosowanej wentylacji mechanicznej uzależniony jest przede wszystkim od tego jaki rodzaj przewodów wentylacyjnych zostanie zamontowany dla określonej inwestycji, a także jaki rodzaj rekuperatora zostanie zakupiony. Rynek wentylacyjny oferuje różne rozwiązania. W pierwszym rzędzie co do rodzaju stosowanych materiałów instalacji wentylacyjnej należy wyróżnić przewody które są zdatne w przyszłości do czyszczenia mechanicznego od przewodów, które z uwagi na swoją budowę nie są zdatne do czyszczenia mechanicznego, nie bez znaczenia także zostają kwestie deklaracji technicznych przewodów co do ich właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych.

Elementy rekuperacji

Rynek wentylacji mechanicznej oferuje szeroką gamę różnych rozwiązań. Doświadczenie wskazuje jednak by uwaga Inwestora została skupiona przede wszystkim na centrali wentylacyjnej z odpowiednio wysokosprawnym wymiennikiem ciepła oraz centralą której koszt eksploatacji jest niski. Wskazać należy że centrale wentylacyjne winny przede wszystkim posiadać wysokosprawny wymiennik ciepła typu przeciwprądowego ( o poziomie skuteczności odzysku ciepła na poziomie około 90 %) a także silniki komutowane elektronicznie (EC) które są tanie w eksploatacji.

Różne rozwiązania dostępne obecnie na rynku – z naszego ponad 12 letniego doświadczenia – wykazują że Inwestorzy winni swoją uwagę skupić na rekuperatorach marki PRO-VENT, które z uwagi na swoje znakomite parametry techniczne doskonale sprawdzają się w budownictwie jednorodzinnym. Setki zrealizowanych inwestycji wskazują  że w toku dokonywanego wyboru należy swoją uwagę skupić nie tylko na kosztach całej instalacji ale przede wszystkim na kosztach związanych z eksploatacją systemu. Przy centralach wentylacyjnych marki PRO-VENT koszt eksploatacji całego sytemu w perspektywie jednego kwartału nie przekracza 30 zł netto. Nie bez znaczenia pozostaje także znikomy koszt zużycia energii elektrycznej. Z kolei kwestia rutynowego serwisu może zostać wykonana przez Inwestora we własnym zakresie wedle wytyczeń instalatora lub samego producenta.

Inwestycja budowy budynku jednorodzinnego to szereg decyzji leżących po stronie Inwestora. To trudny kawałek chleba nie tylko pod kątem finansowym, ale przede wszystkim pod kątem wyboru najlepszego rozwiązania z tego co rynek na chwilę obecną oferuje. System wentylacji mechanicznej to system niezbędny dla każdego budynku jednorodzinnego, stały i regulowany dostęp świeżego powietrza dla użytkowników budynku to podstawa nowoczesnego budynku pasywnego. Zaufaj doświadczeniu instalatorów montujących tego typu systemy od wielu lat.

 

Henryk Wieloch

GSM: 662-219-907

”WOJWENT” Wieloch spółka jawna
42-165 Lipie k/Częstochowa
NIP: 574-206-42-68

www.wojwent.com

biuro@wojwent.pl

Dodaj komentarz