Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dlaczego warto rozważyć to rozwiązanie?

Inwestorzy budujący dom często zastanawiają się, w jaki sposób mogą wdrożyć oszczędności, które przyczynią się do mniejszych kosztów stałych związanych z zamieszkaniem. W czasach popularności rozwiązań takich jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła kolejnym interesującym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dlaczego warto je rozważyć w swoim gospodarstwie domowym?

Jakie zalety płyną z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków?

 • zmniejszenie kosztów związanych z usunięciem ścieków – domowe oczyszczalnie ścieków są świetną alternatywą dla bezodpływowych osadników gnilnych;

 

 • redukcja odpadów – oczyszczanie ścieków umożliwia zmniejszenie ilości odpadów, które w gospodarstwach niemających tego typu rozwiązań trafiają wprost do środowiska naturalnego; mniejsza liczba odpadów wpływa pozytywnie na zdrowie mieszkańców;
 • trwałe i długoterminowe rozwiązanie problemu niedoboru wody – woda jest oczyszczana, dlatego wraca do obiegu i może być po raz kolejny wykorzystana; domowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem ekologicznym i spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku.

 Szerokie możliwości zastosowania i wygoda – główne argumenty przemawiające za oczyszczalnią

Przydomowe oczyszczalnie ścieków można umiejscawiać nie tylko na prywatnych posesjach, ale również w małych firmach i dużych zakładach przemysłowych. Tego typu rozwiązanie nadaje się do obiektów o nieregularnym działaniu, na przykład obiektów noclegowych funkcjonujących sezonowo. Niewielka oczyszczalnia stanowi również rozwiązanie wygodne, nowoczesne i tańsze w eksploatacji w porównaniu do tradycyjnego szamba. Nie wiąże się ona z koniecznością opróżniania szamba, a tym samym eliminuje wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz oraz redukuje stałe koszty wywozu nieczystości.

 Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dlaczego jeszcze warto się na nią zdecydować?

Poniżej kolejne korzyści, które idą w parze z tym nowoczesnym rozwiązaniem:

 • samowystarczalność – gospodarstwo domowe nie jest uzależnione od jakości wody dostarczanej z zewnątrz przez miejskie przedsiębiorstwa;

 

 • produkcja energii – gaz wytwarzany podczas działania bakterii beztlenowych zawiera duże ilości metanu, który jest spalany w celu wytworzenia energii elektrycznej
  pełna bezobsługowość –
  wszystkie substancje niebiodegradowalne są zbierane w osadniku wstępnym, pozostałe są neutralizowane przez bakterie;

 

 • wysokiej jakości woda – odpowiednia do podlewania ogrodów ozdobnych i stawów ozdobnych, a także do odprowadzenia bezpośrednio do rzeki lub do gruntu;

 

 • wytrzymała i szczelna konstrukcja – odporna na długotrwałe działanie czynników środowiskowych i atmosferycznych; brak części narażonych na większe zużycie; żywotność zbiornika jest określana na 20-50 lat.

 

Przydomowe oczyszczalnie – Biower to rozwiązanie nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne. Na pewno spełni wszystkie oczekiwania osób świadomych zagrożeń, jakie wiążą się z nadmiernym zużyciem wody i zanieczyszczeniem środowiska.

 

Jakie są zasady działania przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie idealne dla osób, które z powodu lokalizacji nie mogą podłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zasada działania oczyszczalni ścieków jest dość prosta: wewnątrz znajduje się kilka komór, z których każda pełni określoną funkcję. Pierwsza ma za zadanie wychwycić frakcję stałą, w tym tłuszcz. Dalsze warstwy ścieków przepływają do komory biologicznej, gdzie są napowietrzane i wstępnie oczyszczane. Ścieki trafiają do kolejnej komory biologicznej – tu następuje ich proces oczyszczenia. W ostatniej komorze gromadzi się osad. Tak oczyszczona woda może trafić do naszego stawu ozdobnego lub posłużyć do podlania ogródka.

Ile kosztują przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Koszt zakupu i instalacji tego rozwiązania spełniającego zapotrzebowanie 4-osobowej rodziny wynosi około 11 tysięcy złotych. Jest to jednak jednorazowo poniesiony wydatek, który szybko się zwraca (po około 3-4 latach). Nie można tego samego powiedzieć o szambie, którego koszty eksploatacji wynoszą każdego roku co najmniej kilka tysięcy złotych. Oprócz kosztów, warto również wspomnieć o braku przykrych zapachów, które w przypadku odbioru szamba są dotkliwe i bardzo nieprzyjemne. W szambie ścieki gniją przez kilka tygodni w okolicy domu. Co gorsza, zbiorniki nie zawsze są odpowiednio szczelne, w wyniku czego ścieki wpadają wprost do gruntu. W przypadku domowej oczyszczalni nie ma tego typu problemów.

 

Aspekty prawne budowy oczyszczalni ścieków na działce

Jeżeli chodzi o bliskość oczyszczalni ścieków względem budynków, przepisy prawne w Polsce nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Istotne jest jedynie zapewnienie oczyszczalni wentylacji górnej. Ponadto, tego typu rozwiązanie musi znajdować się co najmniej 2 metry od granicy działki. Najlepiej zbiorniki umieszczać je na terenach suchych. Dodatkowym plusem jaki ma oczyszczalnia przydomowa jest to, iż jest dla środowiska.

 

W jakiej odległości od mediów na działce można ulokować zbiornik?

Przepisy jasno wskazują, że przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być oddalona co najmniej o 1,5 metra od znajdujących się pod ziemią instalacji gazowych i wodociągowych. Ponadto, zbiornik musi być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 0,8 metra od przewodów energetycznych i nie mniejszej niż 0,5 metra od przewodów telekomunikacyjnych.

 

Jakie rozporządzenia warunkują usytuowanie oczyszczalni na działce?

Warunki usytuowania oczyszczalni ścieków określa Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) oraz ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ). Zgodnie z nimi, oczyszczalnia drenażowa oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą znajdować się w odległości 15 metrów od studni, z której pobierana jest woda do picia. Ponadto, oczyszczalnia usytuowana na osiedlu domów jednorodzinnych musi znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od najbliższych okien i drzwi. Tego typu przepisy reguluje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

 

Czy budowa domowej oczyszczalni ścieków wymaga pozwolenia na budowę?

Standardowej wielkości oczyszczalnia do 7,5m3 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Należy jednak dokonać zgłoszenia w starostwie chęci wykonania takiej instalacji. Udając się do starostwa, warto mieć ze sobą dokument potwierdzający własność działki, na której zamierza się wybudować przydomową oczyszczalnię, mapkę geodezyjną z zaznaczonym miejscem wykonania instalacji oraz dokumentację techniczną urządzenia dołączonego do zestawu kupionego od dystrybutora. Brak decyzji odmownej w ciągu 30 dni od zgłoszenia prac w urzędzie jest jednoznaczny ze zgodą. Tak wyrażona zgoda na budowę jest ważna przez kolejne dwa lata. Inwestor ma w tym czasie pełne prawo do przeprowadzenia wskazanych prac.

Dodaj komentarz