Operator dźwigu – jak wygląda kurs operatorski?

Operator dźwigu budowlanego to obecnie jedno z częściej poszukiwanych stanowisk pracy. Nic dziwnego, mimo kryzysu związanego z pandemią branża budowlana nie zwalnia obrotów, a deweloperzy non stop wznoszą kolejne osiedla i komercyjne obiekty budowlane. W jaki sposób zostać operatorem dźwigu i jak przebiega kurs operatorski?

Kto może zostać operatorem dźwigu?

Osoba ubiegająca się o pozwolenie operatorskie musi spełnić wyłącznie jeden warunek – mieć ukończone 18 lat. Poza tym, po zaliczeniu egzaminu operatorskiego i przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, operator dodatkowo przechodzi badania lekarskie, które określają, czy nie wykazuje on przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Przyszły operator dźwigu nie musi więc dysponować żadnym doświadczeniem w branży budowlanej czy umiejętnościami pracy z urządzeniami i maszynami budowlanymi, a także mieć konkretnych kwalifikacji czy wykształcenia.

Jak przebiega kurs operatora dźwigów?

Przed podejściem do egzaminu operatorskiego warto odbyć szkolenie operatora. Podczas szkolenia przyszły operator dźwigu poznaje wszelkie zagadnienia teoretyczne oraz niezbędne umiejętności praktyczne, które ułatwią mu łatwe zaliczenie państwowego egzaminu oraz pozwolą na bezpieczną i wydajną pracę na wyuczonym stanowisku.

Kurs operatorski składa się z części praktycznej i teoretycznej. Podczas części teoretycznej kursant poznaje zagadnienia związane z: budową i właściwościami dźwigów, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, obowiązki operatorskie, zasady bezpiecznej eksploatacji żurawi oraz aktualne przepisy BHP i DT. Po części teoretycznej realizowana jest część praktyczna kursu. W jej trakcie przyszły operator dźwigu uczy się bezpiecznej i wydajnej obsługi dźwigu.

Kurs operatorski może być przeprowadzany w niemal dowolnej formule, która uzależniona jest od potrzeb i preferencji grupy kursantów. Firmy szkoleniowe najczęściej przeprowadzają kursy operatorskie w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym, przyśpieszonym lub weekendowym. Finansowanie kursu może być rozłożone na dogodne raty, a także wsparte różnego rodzaju dotacjami ułatwiającymi uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Zostań operatorem dźwigu

Chcesz się przekwalifikować i szukasz dobrze płatnej oraz stabilnej pracy w czasie kryzysu? Myślisz, że mógłbyś pracować jako operator dźwigu? Sprawdź ofertę kursów operatorskich firmy szkoleniowej Urbanek i podnieś swoją atrakcyjność w oczach przedsiębiorców działających na obecnym rynku pracy.