Najskuteczniejszy sposób izolacji parteru

Trochę teorii

Materiały izolacyjne są istotnym elementem każdego nowoczesnego budynku. Zapewniają izolację termiczną i akustyczną.

Efektywność energetyczna materiałów izolacyjnych jest mierzona współczynnikiem przewodności cieplnej λ, który jest obliczany w watach na metr na stopień Kelvina [W / mK]. Zasadniczo niższa wartość λ wskazuje na bardziej energooszczędny materiał. Ogólny współczynnik przenikania ciepła (wartość U) izolacji zależy zarówno od przewodności cieplnej materiału (λ), jak i jego grubości. Wartość U charakteryzuje całą izolację. Jest mierzona w watach na metr kwadratowy na stopień Kelvina W / m2K. Dobrze izolowane ściany mają U = 0,25, a niższe, dobrze izolowane dachy mają U mniejszą niż 0,20.

Na rynku dostępna jest szeroka gama materiałów izolacyjnych:

• Wełna mineralna

• Spieniony polistyren

• Płyty warstwowe

• Spieniony polistyren pokryty papą asfaltową

• Pianka poliuretanowa

• Polistyren

• Mineralne materiały izolacyjne

• Włókna celulozowe

 

Kilka informacji o tym, jak wykonać skuteczną izolację parteru

Aby spełnić standardy izolacji termicznej, parter powinien być zbudowany jako konstrukcja warstwowa: podłoga, warstwa podkładowa, odpowiednie warstwy izolacyjne i podstawa. Przed ułożeniem podłogi należy usunąć około 30 cm wierzchniej warstwy gleby i zastąpić ją warstwą piasku lub gruzu o grubości od 5 do 15 cm. Następnie nalewana jest 10 cm warstwa betonu, a następnie 2,5 cm warstwa wodoodpornego cementu lub innej izolacji wodnej. Izolacja termiczna idzie w górę. Materiał musi być odporny na wysokie ciśnienie z dobrą izolacją termiczną i właściwościami hydrofobowymi. W tym celu stosuje się płyty z ekstrudowanego polistyrenu, płyt poliuretanowych i stężonego LECA powleczonego cementem o grubości około 1 cm. Arkusz plastikowej folii jest rozłożony na izolacji. Nie tylko oddziela i zabezpiecza warstwy, ale także zapewnia smarowanie podstawy. Tego typu podłogi wymagają monolitycznych fundamentów podłogowych(np. jastrychy z betonu, cementu, tynku itp.). Ich rolą jest wchłanianie napięcia, na które narażona jest podłoga. Grubość podstawy zależy od struktury podłogi i stopnia ściśliwości warstwy izolacyjnej. Podstawa powinna być oddzielona od pionowych, stałych elementów budynku warstwą filcu impregnowanego smołą lub innego materiału izolacyjnego. Ten rodzaj podstawy jest idealny do wykończenia podłogi.

 

Materiał opracowany przez specjalistę w izolacjach domu pianką – Termkon Konin.

Dodaj komentarz