Instalacja igłofiltrowa na placu budowy

W toku realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych, bardzo często może zajść konieczność prowadzenia prac w terenie silnie podmokłym. Taka struktura terenu może wynikać z różnych przyczyn. Może to być na przykład bliska obecność dużego zbiornika wodnego (rzeka, jezioro) lub po prostu wysoki poziom wody gruntowej, co uwarunkowane jest w danym terenie czysto geologicznie. W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem na prawidłowe przeprowadzenie prac, będzie wykorzystanie instalacji igłofiltrowej, której celem jest, ograniczenie napływającej na teren wykopów wody gruntowej, przynajmniej na czas realizacji prac ziemnych. 

Budowa zestawu igłofiltrowego i zasada jego działania

Zestaw igłofiltrowy będzie składać się z trzech podstawowych elementów, a będą to: igłofiltry, agregat pompowy i kolektor ssawny. Wszystkie te elementy, mają takie samo znaczenie, a kluczem do wydajności i prawidłowej pracy jest poprawna konfiguracja zestawu.

  • Igłofiltry – to rury wykonane z tworzywa PCV, ze zdejmowaną, perforowaną końcówką roboczą. Dostępne są igłofiltry o średnicy 32 mm i 63 mm, które mogą być stosowane wymiennie, po uwzględnieniu wydajności agregatu pompowego.
  • Kolektory ssawne – rury o większych średnicach, do których podłączone są igłofiltry, a które podpięte będą do agregatu pompowego. Odpowiadają za transport zasysanej z gleby wody do agregatu, celem jej odprowadzenia.
  • Agregat pompowy – to serce całej instalacji. Odpowiada za wytworzenie w niej podciśnienia, dzięki czemu możliwe będzie zasysanie wody z gruntu, przez wprowadzone tam igłofiltry.

Można więc powiedzieć, iż instalacja nie jest bardzo skomplikowana, aczkolwiek istotne jest, jej prawidłowe zamontowanie. Tutaj zaś bardzo istotną kwestią jest to, aby igłofiltry były prawidłowo dobrane do wydajności agregatu, pod względem ich ilości. Równie ważne będzie także, prawidłowe zamontowanie igłofiltrów w gruncie. Należy je wpłukać na głębokość około pół metra większą niż planowana głębokość prowadzenia robót, oraz w odstępie około pół metra od siebie. Przy mniej intensywnym napływie wody gruntowej, odległość ta może zostać poszerzona.

Inwestycja w zestaw igłofiltrowy

Oczywiście zakup takiego zestawu będzie dość kosztowną inwestycją, wobec czego w przypadku mniejszej intensywności eksploatacji tego typu sprzętu można pokusić się o zakup używanych elementów. Bardzo dobrze cenowo prezentują się na przykład używane pompy spalinowe do igłofiltrów, które mogą z powodzeniem być stosowane w wielu przypadkach. Pozostałe elementy zestawu, czyli same igłofiltry oraz kolektory ssawne, nie są aż tak bardzo kosztowne.

Ponadto zawsze istnieje możliwość wypożyczenia całego zestawu igłofiltrowego z profesjonalnej wypożyczalni, co w przypadku bardzo sporadycznego zapotrzebowania jest rozwiązaniem zdecydowanie najlepszym.

Dodaj komentarz