Ekspertyzy budowlane: co powinny zawierać?

Ekspertyzy budowlane to opracowania, w których można znaleźć ustalenia na temat stanu danego obiektu budowlanego. Co powinny zawierać? Kto może wykonać ekspertyzę, a kto opinię techniczną i czym to się różni?

Ekspertyza budowlana: podstawowe informacje

Na samym początku warto zaznaczyć, że ekspertyza budowlana nie jest pojęciem zdefiniowanym przez przepisy prawa budowlanego, chociaż jednocześnie prawo niejednokrotnie nakazuje w określonych sytuacjach sporządzenie ekspertyzy. Ekspertyzy budowlane często są natomiast mylone z opiniami technicznymi; ekspertyza jest jednak znacznie obszerniejsza i bardziej szczegółowa od opinii, a ponadto może być opracowana jedynie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, czyli przez rzeczoznawcę. O tym, jak obszerne i dokładne są ekspertyzy budowlane może świadczyć fakt, że rzeczoznawcy są zobowiązani do własnoręcznych pomiarów, badań i wyliczeń, a następnie do dokonania analizy przyczynowo-skutkowej. Dzięki temu osoba zamawiająca ekspertyzę budowlaną może mieć pewność, że w swoje ręce otrzymuje pełną i wyczerpującą dokumentację. Po zapoznaniu się z ekspertyzą nie ma zazwyczaj żadnych wątpliwości co do stanu technicznego budynku.

Ekspertyzy budowlane: niezbędne elementy

Co powinna zawierać poprawnie sporządzona ekspertyza budowlana? Przede wszystkim: szczegółowy opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć, opis badanych elementów i rozwiązań oraz opis dokonanych odkrywek i badań. To stanowi jedynie część główną ekspertyzy; rzeczoznawca jest zobowiązany do załączenia stosownych dokumentów, rysunków i szkiców. Chodzi m.in. o dokumentację rysunkową i techniczną oraz wyliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych. Podsumowaniem ekspertyzy są wnioski sporządzone przez rzeczoznawcę, ocena budynku oraz ewentualne wskazania i przeciwwskazania dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy budynku. Ekspertyzy budowlane są nieocenionym narzędziem dla inwestorów, którzy mogą przekonać się, czy dany budynek spełnia wszystkie normy oraz czy nadaje się do celów wcześniej założonej inwestycji.

Dodaj komentarz