Dofinansowania do fotowoltaiki – kto może się ubiegać

Wykorzystywanie energii słonecznej staje się bardzo popularne, przemawia za tym przede wszystkim obniżenie rachunków za energię elektryczną, uniezależnienie się od rosnących cen tego medium oraz możliwość dodatkowego zarobku poprzez sprzedaż nadwyżki wyprodukowanego prądu większym operatorom. Jednak dla wielu osób przeszkodą jest dość wysoki koszt realizacji takiej inwestycji oraz długi, liczony w latach okres jej zwrotu. Dużym powodzeniem cieszą się więc wszelkie inicjatywy mające na celu zmniejszenie kosztów takiej inwestycji czy to przez bezzwrotne dotacje, czy też nisko oprocentowane kredyty. Istnieje co najmniej kilka takich programów, jednak nie każdy może z nich skorzystać, niektóre z nich nakładają na zgłaszających wnioski dodatkowe warunki.

Mój Prąd

Najnowszym programem oferującym obecnie pomoc w instalacji ogniw fotowoltaicznych jest rządowa inicjatywa Mój Prąd. Skierowana jest ona tylko do osób fizycznych pragnących skorzystać z zalet energii słonecznej. Maksymalnie w tym programie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 5 tys. PLN. Na cel ten przeznaczono 1 mln PLN, co przekłada się na 200 000 dofinansowanych instalacji. Oczywiście kwota ta nie pokryje całego kosztu, jednak z pewnością pomoże na szybszy zwrot inwestycji.

Prosument 2

Sposobem na uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach, jest zgłoszenie się do kolejnej edycji programu Prosument. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się tutaj zarówno osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki terytorialne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Instalacja może być zlokalizowana na budynku jedno lub wielorodzinnym. Wsparcie wynosi 15 lub 30 procent wartości inwestycji, oprocentowane kredytu wynosi 1 procent, a spłata rozłożona jest na maksymalnie 15 lat.

Czyste powietrze

Celem tego programu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Aktywnie wspierana jest wymiana starych pieców, instalacja paneli słonecznych czy też montaż nowoczesnej wentylacji. Program skierowany jest do właścicieli obecnie stojących lub budowanych domów jednorodzinnych. Minimalne wsparcie wynosi 7 tys. PLN a maksymalne nawet 53 tys. Pomoc udzielana jest w formie nisko oprocentowanego kredytu przyznawanego maksymalnie na okres 15 lat, a jego oprocentowanie to WIBOR 3M + 70 pkt bazowych, jednak z założeniem, że nie może ono być mniejsze niż 2 procent rocznie.

Poza wskazanymi wyżej programami istnieje wiele innych czy to a charakterze lokalnym, czy też oferowanych przez instytucje komercyjne takie jak banki. Warto zatem zorientować się, z jakiej pomocy możemy skorzystać i jakie wsparcie uzyskać.

Dodaj komentarz