Co potrzebuje geodeta do wytyczenia budynku?

geodeta dom

Żaden dom nie może być bezpieczną, solidną konstrukcją, jeżeli nie zostanie wybudowany na stabilnych fundamentach. By wytyczyć właściwe granice takich fundamentów, geodeta posługuje się szeregiem procedur, czynności i narzędzi. Przyjrzymy się, jak wygląda praca geodety, którego zadaniem jest wytyczenie granic budynku.

Podstawowe prace geodety przy wytyczaniu budynków

Usługi geodezyjne w tym zakresie zaczynają się zwykle od tak zwanego palikowania. Jest to nic innego jak zaznaczanie charakterystycznych punktów budynku w terenie. W tym celu wbija się w ziemie (często w dobrze widocznym kolorze) paliki. Następnie zaznaczane są geometryczne osie domu. Zwykle używa się w tym celu ławy drutowe. Wcześniej wbite paliki pomagają wytyczyć za pomocą drutu (ewentualnie taśmy lub sznura) linie potencjalnej zabudowy. Miejsca, w których linie te krzyżują się, wyznaczą przecięcie osi domu. To właśnie w tych miejscach później tworzy się piony murarskie. Oczywiście wszystkie te działania muszą zostać opisane w dzienniku budowy. Poza tym w ramach swoich obowiązków specjalista tworzy mapę sytuacyjno-wysokościową danej działki.

Trzeba pamiętać, że miejsce pod wytyczenie budynku może wskazać tylko geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Cena wynosi średnio pięćset złotych i może wahać się w górę lub w dół. Zależy to też od terenu, w jakim prowadzone mają być prace. Często im droższe grunty tym ich analiza będzie adekwatnie kosztowniejsza. Najczęściej korzysta się z usług specjalisty poprzez stosowny urząd gminy. Ewentualnie można spróbować swoich sił w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej. Możemy też poszukać tej odpowiedniego geodety z polecenia kogoś zaufanego, który już korzystał z jego usług.

Dodaj komentarz