Audyt energetyczny. Kto? Kiedy? Gdzie?

audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to procedura, której celem jest ustalenie zużycia energii budynku lub zespołu budynków, działalności przemysłowej lub usługi prywatnej bądź publicznej. Pozwala określić w jaki sposób oraz w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie oszczędności energii. Zatem zajmuje się przeprowadzeniem audytu, jak często się go wykonuje i kto go wykonuje?

Dla kogo audyt obowiązkowy?

Bardzo upraszczając, audyt energetyczny jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorstwa, które zatrudnia powyżej 250 pracowników, a jego roczne obroty przekraczają 50 milionów euro. Z powyższego wynika, że obowiązek ten jest narzucony wszystkim przedsiębiorstwom, które nie zaliczają się do MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Jednakże do tej pory, nie powstał zbiór jasno zdefiniowanych przedsiębiorstw w dyrektywie.

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Badanie przeprowadza audytor energetyczny, dla którego w Polsce nie wprowadzono prawnej formy uprawnień. Mogą nim zostać osoby, które ukończyły studia podyplomowe audytingu energetycznego, odpowiednie kursy lub osoby po studiach energetyki, inżynierii środowiska lub budownictwa. Aby znaleźć odpowiednią osobę wykonującą audyty energetyczne wystarczy wejść na stronę www.ceb.com.pl.

Premia termomodernizacyjna

Przysługuje ona inwestorowi pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji osiągnie się znaczące zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. Warto tu zaznaczyć, że taką pomoc inwestor otrzymuje z budżetu państwa. Sama premia nie może wynosić więcej niż 16% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, więcej niż 20% wykorzystanego kredytu lub więcej, niż przewidywane 2-letnie oszczędności ustalone na podstawie audytu energetycznego. Zatem audyt energetyczny jest niezwykle potrzebny przedsiębiorstwom, które chcą obniżyć koszty ogrzewania budynku, wentylacji i klimatyzacji lub koszty uzyskania ciepłej wody.

Dodaj komentarz