Wylewki anhydrytowe – najczęstsze błędy wykonawcze